HYT TM600

Zapytaj o dostępność i cenę

Wydajne i łatwe w obsłudze radiotelefony samochodowe TM-600 są natychmiast gotowe do pracy i zapewniają niezawodną komunikację, konieczną do wydajnej pracy zespołów mobilnych.

Dzięki 8-segmentowemu wyświetlaczowi numerycznemu TM-600 może aktualnie wybrany kanał. Ponadto diody informują o wyszukiwaniu kanałów i mocy nadawczej.

Automatic Number Identification (ANI)

Po odebraniu sygnału HDC2400TM lub HDC1200 na wyświetlaczu pokazywane jest oznaczenie lub nazwisko wywołującego. Oprogramowanie systemowe radiotelefonu obsługuje selektywną listę wywołań z maksymalnie 128 wpisami (128 w przypadku TM-610, 8 w przypadku TM-600).

128 kanałów i dynamiczna funkcja „Regrouping” (TM-610)

Oferowane przez radiotelefon TM-610 tzw. funkcja „Zoning” i 128 kanałów umożliwiają elastyczną organizację grup roboczych. Do każdego kanału i do każdej strefy można przypisać dowolną nazwę użytkownika, co pozwala na łatwą identyfikację. Funkcja dynamicznego regrupowania (Regrouping) zapewnia maksymalną elastyczność przy zmieniających się uwarunkowaniach pracy grupowej.

Najważniejsze funkcje:

- Blokowanie i odblokowanie (Stun/Kill & Revive)
- 6 lub 4 (TM-610 / TM-600) programowalne przyciski podświetlane zapewniają
- szybki dostęp do ważnych funkcji
- Włączanie kluczykiem pojazdu, wyłączenie sterowane czasowo
- Możliwa emisja dźwięku przez zewnętrzny głośnik
- Wyszukiwanie kanałów (Channel Scan) (TM-600), obejmuje między innymi
- wyszukiwanie kanału priorytetowego, wybór kanału priorytetowego oraz usuwanie
- zakłóconego kanału
- Różnorodne możliwości skanowania (TM-610): skanowanie jedno- i wielostrefowe,
- dodawanie i usuwanie kanałów, usuwanie kanałów zakłócających oraz wybór
- kanału priorytetowego
- CTCSS / CDCSS
- Funkcja wywoływania DTMF pozwala na stosowanie różnych metod wywoływania,
- np. wybór nazwiska, wybór automatyczny, ponowne wybieranie numeru oraz
- wybór ręczny
- Programowanie przy użyciu komputera
- UST (User Selectable Tone): wybór kodu CTCSS / CDCSS zaprogramowanym
- przyciskiem funkcyjnym
- Samotny pracownik (Lone Worker)
- Single Home Channel (TM-600)
- Auto Transpond
- Ograniczenie czasu nadawania (Time-out Timer, TOT)
- Blokada zajętych kanałów (Busy Channel Lockout)
- BOT ID/EOT ID
- Off-Hook Decode
- Możliwość wyboru poziomów Squelch
- Frequency Reverse
- Funkcja Talk Around
- Bezprzewodowe kopiowanie ustawień do innego radiotelefonu

Nasi partnerzy